Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


28

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Sayın üyemiz; TOBB’nin 5174 sayılı kanunun 10, 24’nci ve 25’nci maddelerine göre; “Odaya kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara Borsalara bildirmek zorundadır” hükmü yer almaktadır.

Faaliyetine son veren firmaların; Vergi dairesinden kaydını sildirirken,  Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasından kaydını sildirmeleri gerekmektedir.

Vergi dairesinden kaydının silinmesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasından kaydınız silinmediği takdirde yıllık aidatlarınıza faiz işleyerek devam eder.

YILLIK AİDAT ÖDEME TARİHİ 2. TAKSİT EKİM AYINDA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Not: Odamıza kayıtlı gerçek/tüzel kişi üyelerimizin 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun 10.maddesinin 4.fıkrası gereği kurumumuza aidat borcu bulunan üyelerimizin 28 Ekim 2021 tarihine kadar geçmiş yıllara ait aidat borçlarını ödemeleri halinde tahakkuk eden gecikme zammı alacakları silinecektir.

Sayın üyemiz, mağdur olmamanız amacıyla dikkatinize sunarız.

 

 

BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

Okunma Sayısı: 1245

Banners

Yazdır