Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


20

Oda Aidat Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

 

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 Salı gün ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2019 - 2018 - 2017 - 2016 ve daha önceki dönemlere ait Oda aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Belirtilen tutarlara ait tahakkuk etmiş/edecek olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

 

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç  28 Şubat 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları belirtilen tarih sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi 6 (altı) eşit taksitte de ödenebilecektir.

 

EK: Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Muhasebe Servisi 

Tel: 0434  226 71 15  / Dahili : 14

E-posta : bitlistso@hotmail.com

 

Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.

Okunma Sayısı: 239