Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


30

Pandemi kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre;

1)COVİD-19 nedeniyle hak kayıplarını önlemek adına ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği,

2)30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler duracağı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı bildirilmiştir.

BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Okunma Sayısı: 122

Banners

Yazdır