Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

Haberler


30

 Sayın üyemiz; TOBB’nin 5174 sayılı kanunun 10, 24’nci ve 25’nci maddelerine göre; “Odaya kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları Odalara Borsalara bildirmek zorundadır” hükmü yer almaktadır. 

Faaliyetine son veren firmaların; Vergi dairesinden kaydını sildirirken,  Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasından kaydını sildirmeleri gerekmektedir. 

Vergi dairesinden kaydının silinmesi, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasından kaydınız silinmediği takdirde yıllık aidatlarınız faiz işleyerek devam eder. 

AİDAT ÖDEME TARİHİ 2. TAKSİT EKİM AYINDA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. 

 6736 Sayılı kanun gereğince geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunan üyelerimizin faiz affından yararlanmaları için 31 Ekim 2016 tarihine kadar şahsen odamıza başvurmaları gerekmektedir. 

Sayın üyemiz, mağdur olmamanız amacıyla dikkatinize sunarız. 

BİTLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

Okunma Sayısı: 1790
resim