Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

SERVİS/ŞİRKET SAYISAL TAKOGRAF KARTI BAŞVURU VE DAĞITIM SÜRECİ

 Servis Kartı’ na veya Şirket Kartı’ na Kimler Başvurabilir ?

Servis kartına, T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından yetkilendirilen servisler başvurabilir. 
•Şirket kartına, yurtiçi veya uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şirketler başvurabilir. 
•Başvuru, servis/şirket yetkilisi tarafından şahsen gerçekleştirilir. 
•Servis/Şirket yetkilisi, imza sirkülerinde adı geçen kişiyi veya servisin/şirketin vekaletname ile sayısal takograf servis/şirket kartını almaya yetki verdiği bir servis/şirket çalışanını ifade etmektedir. 
 
Ön Başvuru İşlemleri :
Servis/şirket yetkilisi, http://staum.tobb.org.tr internet adresinden ön başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 
Elektronik ortamda aşağıdaki bilgiler sisteme girilir. 
 
Servis/Şirket Bilgileri: 
•Ticari Unvan 
•Vergi Dairesi ve Numarası 
•Yetki Belgesi Numarası ve Geçerlilik Tarihi 
•E-posta Adresi 
•İletişim Adresi ve Telefonu 
 
Başvuru Bilgileri: 
•Kart Başvuru Adedi 
•Başvuru Yapılacak Oda (Ön Başvuru Yapıldıktan Sonra Oda Bilgisi Değiştirilemez)
•Başvuru Nedeni. 
 
 
Ön Başvuru İşlemi Tamamlandıktan Sonra Servis/Şirket Yetkilisi Tarafından Yapılacak İşlemler :
•Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ödeme numarası belirtilerek T.C. Vakıflar Bankası şubelerinden kart adedi başına 400 TL (DörtYüz Türk Lirası) olmak üzere toplam kart ücreti ödemesi yapılır. 
•Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra servis/şirket yetkilisi, ön başvuru sırasında belirttikleri başvuru merkezine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirir.

Başvuru Belgeleri : 
Servis/şirket kartı başvurusunu gerçekleştirmek için ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına giderken aşağıdaki belgelerin servis/şirket yetkilisinin yanında bulunması gerekmektedir. 
•İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi 
•Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.) 
•Oda Kayıt Belgesi aslı 
•Vergi Levhası fotokopisi 
•Yetki Belgesi fotokopisi 
•Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 
•Dekont 
•Servis Kaşesi 
 
Dağıtım Süreci :
•ODA yetkilisi tarafından servis/şirket yetkilisine, kart zarfı teslim edilir. 
•Kart zarfında, servis/şirket kartı, «C-2 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Teslim Tutanağ ı/ D-2 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Teslim Tutanağı» ve «C-3 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Bilgi Formu / C-3 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Bilgi Formu» bulunmaktadır. 
•Servis/şirket yetkilisi ve ilgili ODA yetkilisi, «C-2 Sayısal Takograf Sistemi Servis Kartı Teslim Tutanağı / D-2 Sayısal Takograf Sistemi Şirket Kartı Teslim Tutanağı » nı imzalar. 
 
Detaylı Bilgi İçin Çağrı Merkezi No: 444 9 559
 
Ön Başvuru için tıklayınız: http://staum.tobb.org.tr