Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

K Yetki Belgesi Taşıt Düşüm ve İlave

K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler Taşıt Belgelerinde kayıtlı araçları sattıklarında Taşıt Belgelerinden bu araçlarını düşürmek zorundadırlar...
 
Taşıt Düşüm işleminde istenilen evraklar ;
 
1-    Kocaeli Ticaret Odası başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Satılan aracın Noter Satış Sözleşmesinden fotokopi.
 
 
K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler yeni araç aldıklarında bu araçlarını Taşıt Belgelerine ekleterek araçlarında bulundurmak zorunda oldukları taşıt kartlarını çıkartmak zorundadırlar.
 
Taşıt Ekleme işleminde istenilen evraklar ;
 
1-    Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığına konu ile ilgili dilekçe.
2-    Yeni aracın Ruhsat Fotokopisi.Araç muayeneli olacak.
 
Not: Taşıt kartı çıkarılacak araç başına taşıt kartı ücreti ödenecektir.