Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

VİZYONUMUZ

✔ Üyelerine Yön Veren ve Bölgenin Ekonomik Kalkınmasında Öncü Rol Alan

✔ Ulusal ve Uluslararası İş Ağı Kuran, Yenilikçi ve Verimli Bir Kurum Olmak

✔ Tarım, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Eğitim Kenti Olmak

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için;

✔ Katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergilemek, objektif, lobisi güçlü, bölgesel ve ulusal alanda söz sahibi bir Ticaret ve Sanayi odası olmak

✔ BİTLİS’in tüm önemli aktörlerini bir araya getirecek birleştirici bir rol -almak, kurumlar arası iş birliği ve güç birliğini sağlamak.

✔ Üyelerimiz arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir kurum olmak.

Hızlı Erişim