Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

K1(Ö) Yetki Belgesi

 K1(Ö) yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, özel amaçlı olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus, 20 yaşından büyük olmayan  en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması şarttır. 

Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1(Ö) yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur. (Asgari Kapasite Gerçek Kişilerde 30 ton, Tüzel kişilerde 110 ton uygulanmaktadır.)
 
 
 
 
 
 
Not: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapmış olduğu değişiklik 25 Temmuz 2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendi ile aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 17 inci fıkrasında bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinde yetki belgesi kapsamı dışında belirtilen cenaze aracı, ambulans ve naklen yayın araçlarına, araç tescil belgesinde kar küreme aracı, seyyar vinç, yol yıkama ve/veya süpürme aracı, vidanjör, beton pompalama aracı vb. adlar altında yer alan iş makinesi işlevi gören araçlar da kullanım amaçlarına uygun taşımacılık faaliyetlerinde bulunmaları halinde yetki belgesi kapsamı dışındaki araçlara ilave edilmişlerdir.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 17 nci fıkrasında özel amaçlı araçlar için düzenlenen K1 yetki belgesine kaydedilebilecek araçlar içerisinde yer alan lastik tekerlekli vinç ibaresi (aynı yönetmeliğin 2 inci maddesinde seyyar vinç cinsi araçların yetki belgesi kapsamı dışına alınması nedeniyle) çıkartılmıştır.